Väljaõppe läbiviimine

Foto: mil.ee

Käesolevaga anname teada 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluva Scoutspataljoni A-kompanii harjutuse läbiviimisest kaitseväe territooriumil. Õpe toimub ajavahemikul  19.-20.04.2022.

Kokku osaleb harjutusel kuni 100 tegevväelast, kes liiguvad harjutusalal nii jalgsi kui ka sõidukitel ning liiklemine toimub 1. Jalaväebrigaadi lähiharjutusalal. Harjutuse ajal tagatakse kohalike elanike turvalisus.

Harjutuse läbiviijaks ja ohutuse eest vastutavaks kontaktisikuks on major Martin Abram (e-post: martin.abram@mil.ee, tel: 5302 1054).