Väljaõppest teavitamine ajavahemikul 12.-14.04.2022.

Foto: fr.wikipedia.org

Kaitsevägi ja 1. jalaväebrigaad teavitab riigikaitselise harjutuse korraldamisest Tapa valla territooriumil, ajavahemikul 12.-14.04.2022.

Harjutuse piirkonnaks on Valgejõe pst põhja pool olev eramajade piirkond.

Kokku osaleb harjutusel kuni 50 kaitseväelast, kes liiguvad harjutusalal enamasti jalgsi. Ajavahemikul 08:00-17:00 teostatakse patrulliharjutust ja kantakse relvi, paukmoona ei kasutata.

Täname kohalikke elanikke mõistva suhtumise eest!