Vallavalitsuse 14. septembri istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 37. istung toimub kolmapäeval, 14. septembril algusega kell 9.15 istungite saalis

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Pille Eevardi, Sandra Vanhonen
 2. Korteriomandi enampakkumise tulemuse kinnitamine – Lembit Saart
 3. Taotlus, Kasekaubandus OÜ (reg DHS- s nr 4-1/22/76-1 all) – Linda Kelu-Toome
 4. Teenindusmaa määramine ja Tapa Vallavalitsuse 25.04.2018 korralduse nr 358 „Riigimaale hoonestusõiguse seadmine Tapa vallas Vahakulmu külas Saeveski maaüksusel asuva ehitise omaniku kasuks" muutmine – Linda Kelu-Toome
 5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine – Mailis Sepp
 6. Loa andmine välireklaami paigalduseks – Eele Ehasoo
 7. Avaliku ürituse "Tapa Sügislaat" ja "Tapa Sügiskuu laat" korraldamiseks loa andmine – Marko Teiva
 8. Hajaasustuse programmi projektide „Villemi talu kanalisatsioonisüsteem",  „Otsa talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine", „Paabu talu veesüsteemid" aruannete heaks kiitmine– Marko Teiva
 9. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise lepingu pikendamine – Riina Haljasoks
 10. Sõidukulude hüvitamine – Tuuli Roostfeldt
 11. Tapa Valla Köögile laagri toitlustamiseks loa andmine – Helen Ruberg