Vallavalitsuse 21. septembri istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 38. istung toimub kolmapäeval, 21. septembril algusega kell 9.15 istungite saalis

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Sirje Salura
 2. Ehitusloa andmine – Mati Tamm
 3. Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
 4. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 5. Väikehanke „Tehniline valveteenus" (viitenumber 253672) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 6. Väikehanke „Valve- ja tuleohutusseadmete hooldus" (viitenumber 253647)  tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 7. Riigihanke „Küttepelletite ostmine 20.10.2022-31.12.2022" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
 8. Väikehanke „Tugiisikuteenus peredele" (viitenumber 253751) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 9. Tapa Vallavalitsuse 31.08.2022 korralduse nr 411 "Maa ostueesõigusega erastamine Jäneda küla Võimla maaüksus" muutmine – Linda Kelu-Toome
 10. Välilava elektroonilise enampakkumise tulemuse kinnitamine – Marko Teiva
 11. Hajaasustuse programmi projektide Kernu talu reoveesüsteem" ja „Nurga talu veevarustussüsteem" aruannete heaks kiitmine– Marko Teiva
 12. Avaliku ürituse "37. jooks ümber Porkuni järve" korraldamiseks loa andmine – Marko Teiva
 13. Sõidukulude hüvitamine – Tuuli Roostfeldt
 14. Pangalaenu pakkumuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine – Helen Ruberg
 15. Teenuse osutamise lepingu sõlmimine – Riina Haljasoks
 16. Vara võõrandamine otsustuskorras – Margit Halop
 17. „Tapa Vallavolikogu 27.01.2020 määruse nr 78 „Tapa valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2020-2032" muutmine" – Margit Halop, Andrus Freienthal