Vallavalitsuse istungil jagati tegevustoetust kultuurile ja spordile

Tapa vallavalitsuse 20. aprilli istungil otsustati eraldada rahalist tegevustoetust, arvestades laekunud taotlusi, mida oli kokku 36. Kogusummas taotleti 2022. aasta eelarvest tegevustoetuseks 98 595 eurot, sealhulgas kultuuri valdkonnas 44 105 eurot, sporditegevuse valdkonnas 49 000 eurot ja religiooni valdkonnas 5 490 eurot.

Tapa vallavanem Valdo Helmelaid nentis, et kuna soovid olid suuremad, kui eelarveline võimekus, polnud kõiki taotlusi täies mahus võimalik rahuldada. „Vaatamata pingelisele eelarvele ja kriisidele leidis vallavalitsus siiski võimaluse vallaelanike harrastusi ning tegevusi suuremal või vähemal määral toetada. Nende seas on noortega tegelevaid, aga ka täiskasvanutega tegelevaid spordiklubisid, taidlus- ja huviringe," ütles vallavanem.

 

Kultuuritegevuse valdkonda eraldati kokku 35 000 eurot, enim said toetust MTÜ-d Lehtse Kammerkoor, Tapa Linna Orkester, Tamsalu Tantsulaager ja Lilli Loovusklubi. Sporditegevuses eraldati suurim summa (29 000 eurot) spordiklubi SK Tapale, aga toetati kokku seitset võistkonda, sealhulgas korvpallivõistkonda Tapa/Jakon Ehitus, Jäneda Saalihoki Naiskond ja Huviklubi Nelson. Kokku eraldati spordivaldkonnale tegevustoetust 35 000 euro ulatuses.

Kogusummas 2 800 eurot said toetust ka kirikud: EELK Tapa Jakobi kogudus, EELK Ambla Maarja kogudus, MPEÕK Ristija Johannese kogudus ja Eesti Kirikute Nõukogu.

Avaldas Kuido Merits 19 h 
Vallavalitsuse istungil jagati tegevustoetust kultuurile ja spordile
Tapa vallavalitsuse 20. aprilli istungil otsustati eraldada rahalist tegevustoetust, arvestades laekunud taotlusi, mida oli kokku 36. Kogusummas taotleti 2022. aasta eelarvest tegevustoetuseks 98 595 eurot, sealhulgas kultuuri valdkonnas 44 105 eurot, sporditegevuse valdkonnas 49 000 eurot ja religiooni valdkonnas 5 490 eurot.
Tapa vallavanem Valdo Helmelaid nentis, et kuna soovid olid suuremad, kui eelarveline võimekus, polnud kõiki taotlusi täies mahus võimalik rahuldada. „Vaatamata pingelisele eelarvele ja kriisidele leidis vallavalitsus siiski võimaluse vallaelanike harrastusi ning tegevusi suuremal või vähemal määral toetada. Nende seas on noortega tegelevaid, aga ka täiskasvanutega tegelevaid spordiklubisid, taidlus- ja huviringe," ütles vallavanem.
Kultuuritegevuse valdkonda eraldati kokku 35 000 eurot, enim said toetust MTÜ-d Lehtse Kammerkoor, Tapa Linna Orkester, Tamsalu Tantsulaager ja Lilli Loovusklubi. Sporditegevuses eraldati suurim summa (29 000 eurot) spordiklubi SK Tapale, aga toetati kokku seitset võistkonda, sealhulgas korvpallivõistkonda Tapa/Jakon Ehitus, Jäneda Saalihoki Naiskond ja Huviklubi Nelson. Kokku eraldati spordivaldkonnale tegevustoetust 35 000 euro ulatuses. Kogusummas 2 800 eurot said toetust ka kirikud: EELK Tapa Jakobi kogudus, EELK Ambla Maarja kogudus, MPEÕK Ristija Johannese kogudus ja Eesti Kirikute Nõukogu.