Detailplaneeringute taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald. 

Detailplaneering koostatakse valla või linna territooriumi osa kohta ja see on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks.

Kestvus:

 

Õigusaktid:

Planeerimisseadus

Vastutaja:

Timo Tiisler, timo.tiisler@tapa.ee, tel. 322 9660, 58167712

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Tapa vallamajast.

Dokumendid saab ehitusspetsialistile tuua Tapa valla majandusosakonna vastuvõtu aegadel:

  • esmaspäeviti  10.00–12.00 
  • kolmapäeviti   13.00–17.30

Vajaminevad
dokumendid:

 

Viide:

Detailplaneeringu algatamise taotlus (RTF)