23.09.21
Tapa Vallavolikogu 51. istung toimub esmaspäeval 27. septembril 2021, kell 15.00 segalahendusena nii veebikeskkonnas Zoom kui füüsilise osavõtu võimalusega Tapa Kultuurikoja suures saalis (Kesk 4, Tapa linn). 

 

Päevakorras: 

 1. 15.00 – 15.10 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine" eelnõu – Piret Treial, vallasekretär
 2. 15.10 – 15.25 Tapa Vallavolikogu otsuse "Katastriüksuse omandamine Tapa vallale ning Tapa valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine" eelnõu  - Linda Kelu-Toome, maakorraldaja
 3. 15.25 – 15.40 Tapa Vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks (Kooli 13 hoone ümberehitamine)" eelnõu – Ene Orgusaar, hankespetsialist
 4. 15.40 – 16.00 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine"  eelnõu – Marko Teiva, ettevõtlusspetsialist; Helen Ruberg, finantsspetsialist
 5. 16.00 – 16.20 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2021. aasta III lisaeelarve kinnitamine" eelnõu – Helen Ruberg, finantsspetsialist 
 6. 16.20 - 16.30 Tapa Vallavolikogu määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu – Margit Halop, jurist 
 7. 16.30 – 16.40 Vaheaeg  
 8. 16.40 – 16.50 Tapa Vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks (välisvalgustuse hooldus)" eelnõu – Ene Orgusaar, hankespetsialist
 9. 16.50 – 17.00 Tapa Vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks (ventilatsiooniseadmete hooldus)" eelnõu – Ene Orgusaar, hankespetsialist
 10. 17.00 – 17.10 Tapa Vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks (raudteeharude hooldus)" eelnõu – Ene Orgusaar, hankespetsialist
 11. 17.10 Info

 

Toimetaja: ALINA RODITŠENKO