7.02.20

Abi saamine kriisiolukorras

Olulised kontaktid Üle-Eestiliselt kasutatavad ametkondade abi- ja infotelefonid leiad: 
www.kriis.ee/abi-ja-infonumbrid/

Tapa valla kriisikomisjon

Tapa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Tapa valla kriisikomisjoni koosseis (vallavalitsuse käskkiri 13.02.2019)

Kriisiolukordadeks valmisolek

Tapa valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

https://www.riigiteataja.ee/akt/405042019052

Piirkonna ohud - ohtlikud ettevõtted

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted on suuremas koguses ohtlikke kemikaale käitlevad ettevõtted. Nendes ettevõtetes toimuv õnnetus võib põhjustada kahjustusi ka väljaspool ettevõtte territooriumi.

Tapa valla territooriumil asuvad järgnevad ohtlikud ettevõtted:

Operail AS Tapa Depoo, Alexela Energia AS Tamsalu Kalor katlamaja, Vedelgaas OÜ E-Betoonelement (vedelgaasi paigaldis), Airok OÜ Kuie PM (viljakuivati vedelgaasi paigaldis).

Asukoht kaardil

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kohta saad rohkem informatsiooni Päästeameti kodulehelt 

Pere- ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine

Ole valmis kriisiks

Kriisi olukordadeks valmistumiseks praktilised nõuanded - https://kriis.ee

Hakka vabatahtlikuks

Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga:

Naiskodukaitse poolt välja töötatud käitumisjuhiste äpp „Ole valmis!".
Rakenduse saab tasuta alla laadida ning see on kasutatav ka ilma internetiühennuseta. 

Kogukonna ohutus

Tapa vallas viimase kolme aasta jooksul aset leidnud päästesündmuste ja väljakutsete statistika leiab järgnevast rakendusest Omavalitsuse vaate alt.

Tuleohutus

Infoga ohutust käitumisest, samuti tuleohutuse tagamise võimaluste ja nõuetega saab tutvuda Päästeameti teemalehel: www.kodutuleohutuks.ee

Veeohutus

Tapa valla ametlik ujumiskoht on Jäneda kalijärv.

Infoga aastaringselt veekogudega seonduvatest ohtudest, inimese ettevalmistusest ja ohutust käitumisest veekogule või ujuma minnes saab tutvuda Päästeameti kodulehel: www.veeohutus.ee