Kaitseväe teavitused

 

______________________________________________________________________________________

1.jalaväebrigaad teavitab õhutõrjepataljoni taktikaharjutuse läbiviimisest ajavahemikul 5.-7.november 2019. Eramaadel toimub liikumine ainult maavaldaja nõusolekul. Harjutusel kasutatakse maastureid, veoautosid ja imitatsioonivahendeid.

Harjutuse toimumiskoht on märgitud punasega.

______________________________________________________________________________________

Keskpolügooni info
 

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe Keskpolügoonil toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Keskpolygoon

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

.........................................................................................................................................................

 
..........................................................................................................................................................
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):