« Tagasi

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Tapa Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.

Tapa Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Lehtse alevikus kasutuses olevad garaažihooned koha-aadressiga Keskuse tn 2a (katastritunnus 79201:001:0628), mis koosnevad kahest eraldi kasutatavast garaažihoonest ning mis asuvad Keskuse tn L1 (katastritunnus 79001:001:0667), Keskuse tn 4d (katastritunnus 79001:001:0693), Kangropõllu (katastritunnus 40002:002:0301), Rägavere tee 25 (katastritunnus 79201:001:0266) ja Keskuse tn 2 (katastritunnus 40002:003:0012) kinnistutega piirneval jätkuvalt riigi omandis oleval maal.

 Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada hiljemalt 01.veebruariks 2022 Tapa Vallavalitsusele, aadressil Tapa Vallavalitsus, Tapa linn, Pikk 15, 45106 Lääne-Viru maakond või e-postile vallavalitsus@tapa.ee, tel 322 9650.