« Tagasi

Tule vallavanemaks!

Tapa Vallavolikogu kuulutab välja

avaliku konkursi

Tapa vallavanema ametikohale

 

Nõuded kandidaadile:

  • peab vastama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 48² kehtestatud nõuetele
  • omab kõrgharidust
  • omab vähemalt kolmeaastast juhtimiskogemust era ja/või avalikus sektoris
  • orienteerub Eesti vabariigi halduskorralduses ja omavalitsuse tööd puudutavas seadusandluses
  • on avatud, aus ja korrektne
  • on hea suhtleja, oskab korraldad koostööd avalike huvide elluviimisel
  • oskab kaasata otsustusprotsessi vallaelanikud
  • omab analüüsivõimet, iseseisvat otsustus- ja juhtimisvõimet
 Kandidaatidel palume saata oma avaldus, CV ja motivatsioonikiri vallasekretäri Piret Treial e-posti aadressile piret.treial@tapa.ee hiljemalt 03.12.2021.

 

Lisainfo Tapa Vallavolikogu esimehelt Alari Kirt alari.kirt@tapa.ee või telefonil +372 5660 7450.