« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt 05.01.2022

  1. EN 766 Lapsehoiuteenuse määramine – Sandra Vanhonen
  2. EN 772, 773, 774 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Kriste Tiisler
  3. EN 767, 22/1 Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
  4. EN 22/2 Ehitusloa andmine  – Mati Tamm
  5. EN 768  Kasutusloa andmine  – Mati Tamm
  6. EN 769 Väikehanke „Omasteta surnute matmise teenuse" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
  7. EN 775 Tamsalu Lasteaed Krõll töötajate koosseisu kinnitamine – Tuuli Roostfeldt, Viiu Uudam
  8. EN 776 Vaideotsus – Margit Halop
  9. EN 770 Tunnustuse Tapa valla aasta tegu andmine – Piret Treial
  10. VOE 25 Tapa Valla teenetemärgi andmine – Piret Treial