« Tagasi

Reedel toimub arengukava/eelarvestrateegia avalik arutelu

Tapa valla arengukava 2018-2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia 2022 – 2025 läbis 27.09.2021 Tapa vallavolikogu esimese lugemise ja on vastuvõtmiseni avalikul väljapanekul Tapa valla kodulehel https://www.tapa.ee/arengukavad.

Tapa valla arengukava 2018-2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia 2022 – 2025 avalik arutelu toimub 07.jaanuaril 2022 kell 17:00 Tapa Kultuurikojas.

Tule anna oma panus koduvalla arenguks!