« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt 10.01.2022

 1. EN 5 Riigihanke „Tapa valla hoonete ventilatsioonisüsteemide hooldus" korraldamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
 2. EN 6 VOE "Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (haljasalade hooldus ning teeäärte ja rohumaade niitmine) – Ene Orgusaar
 3. EN 4 Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
 4. EN 3 Katastriüksuse jagamine – Linda Kelu-Toome
 5. EN 10 Arvamuse andmine Uudeküla broilerifarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele – Mailis Sepp
 6. EN 776/21 Vaideotsus – Margit Halop
 7. EN 7 Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude hüvitamine – Regiina Kaima
 8. EN 11 Huvikooli kohatasu katmine – Regiina Kaima
 9. EN 8 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine - Marko Teiva
 10. EN 771/21 VME "Tapa Gümnaasiumi arengukava 2022-2026 kinnitamine" – Tuuli Roostfeldt
 11. VOE  Tapa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – Piret Treial
 12. EN 9 Esindaja nimetamine MTÜ Arenduskoda üldkoosolekule