« Tagasi

Tapa Vallavolikogu 12. istung toimub neljapäeval 30. juunil

Tapa Vallavolikogu 12. istung toimub neljapäeval 30. juunil 2022, kell 16.00 Tapa Vallavalitsuses volikogu istungite saalis (Pikk 15, Tapa linn, III korrus).

Päevakorra projekt:

 1. 16.00 – 16.10 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Tamsalu jäätmejaama haldamine)" eelnõu -  ettekandja hankespetsialist Ene Orgusaar
 2. 16.10 – 16.20 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja valvesüsteemide hooldus)" eelnõu  - ettekandja hankespetsialist Ene Orgusaar
 3. 16.20 – 16.30 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Tehniline valveteenus)" eelnõu - ettekandja hankespetsialist Ene Orgusaar
 4. 16.30 – 16.45 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa linnas, Paide mnt ja Loode tn vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Loode tn 8 osas" eelnõu – ettekandja maakorraldaja Linda Kelu-Toome
 5. 16.45 – 17.00 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa Vallavolikogu 22.02.2021 määruse nr 99 „Tapa Valla Köögi põhimäärus" muutmine" eelnõu – ettekandja abivallavanem Andrus Freienthal
 6. 17.00 – 17.15 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2022-2025" eelnõu, 3 arutelu – ettekandja teede- ja liikluskorralduse spetsialist Jaanus Annus
 7. 17.15 – 17.25 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu – ettekandja finantsspetsialist Helen Ruberg
 8. 17.25 – 17.35 Vaheaeg
 9. 17.35 – 17.50 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2022. aasta I lisaeelarve kinnitamine" eelnõu – ettekandja finantsspetsialist Helen Ruberg
 10. 17.50 – 18.05 Kompromisslepingu sõlmimine – N.R. Energy´ga – ettekandja jurist Margit Halop
 11. 18.05 – 18.20 Info