« Tagasi

Palve osaleda Tapa valla elanike rahulolu uuringus

Hea Tapa valla elanik!

Palume Sul leida 10 minutit osalemaks uuringus, mille eesmärgiks on välja selgitada elanike rahulolu Tapa valla kui elukeskkonnaga ning meie piirkonnas osutatavate teenustega.
 
Uuring hõlmab järgnevaid valdkondi: sotsiaalhoolekanne ja tervishoid, haridus, kultuur, keskkond ja kommunaalmajandus, ettevõtlus, juhtimine.
 
Teie seisukohad ja ettepanekud on olulised Tapa valla arengukava strateegiliste eesmärkide tulemuslikkuse hindamiseks ning teenuste paremaks korraldamiseks. Küsitlus on anonüümne.
 
Uuringu "Tapa valla elanike rahulolu uuring 2022" otselink on siin: