« Tagasi

Vallavalitsuse 31. augusti istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 35. istung toimub kolmapäeval, 31. augustil algusega kell 9.15 istungite saalis

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumisest keeldumine – ettekandja sotsiaalhoolekande spetsialist Sandra Vanhonen
 2. Hajaasustuse programmi projektide aruannete heaks kiitmine – ettekandja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva
 3. Avaliku ürituse "Danish army Flag day" korraldamiseks loa andmine – ettekandja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva
 4. Taotlused (MTÜ Kodutare ja MTÜ Lilli loovusklubi) – ettekandja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva
 5. Pangalaenu pakkumuste küsimine Tapa valla investeeringute katteks – ettekandja finantsspetsialist Helen Ruberg
 6. Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (ajalehe küljendamine, tõlkimine ja trükkimine)" – ettekandja hankespetsialist Ene Orgusaar, Kuido Merits
 7. Ehitusloa andmine – ettekandja ehitusspetsialist Mati Tamm
 8. Maa ostueesõigusega erastamine Jäneda küla Võimla maaüksus – ettekandja maakorraldaja Linda Kelu- Toome
 9. „Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks" – ettekandja maakorraldaja Linda Kleu-Toome
 10.  „Tapa Valla üldplaneeringu kehtestamine" – ettekandja maakorraldaja Linda Kelu-Toome
 11. „Määruse kehtetuks tunnistamine" – ettekandja jurist Margit Halop
 12. Eralasteaia tegevuskulude katmises osalemine – ettekandja haridusspetsialist Tuuli Roostfeldt
 13. Porkuni Kooli hoolekogusse esindaja määramine – ettekandja vallavanem Valdo Helmelaid
 14. Maarjamaa Hariduskolleegiumi hoolekogusse esindaja määramine – ettekandja vallavanem Valdo Helmelaid