« Tagasi

Elanike, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste energiatõhususe meelsusuuring

MKM kutsub  osalema 8. septembril kell 11:00-13:00 toimuval elanike, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste energiatõhususe meelsusuuringut tutvustaval veebiseminaril.

Meelsusuuringu lõpparuanne:

Elanike, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste energiatõhususe meelsusuuring - Kantar Emor

Huvi korral palun registreeri end lingil: REGISTREERU SIIN

Registreerunutele saadetakse link  7. septembri õhtuks.

Uuringu eesmärk on anda erapooletu teadmine Eesti kodutarbijate, kohalike omavalitsuste esindajate ja ettevõtjate teadlikkusest ning meelsusest energiatõhususe valdkonnas.

Uuring annab ülevaate:

  • Eesti elanike teadlikkusest ning meelsusest energiatõhususe osas, sh suhtumisest isikliku tarbimise jälgimisse, vähendamisse ning käitumisharjumuste muutmisse, samuti ootused riigile energiatõhususe edendamisel;
  • Eesti ettevõtete meelsusest energiatõhususe investeeringute, arenguvõimaluste ja potentsiaali suhtes ning selle olulisuse tajumisest riikliku eesmärgina;
  • kohalike omavalitsuste meelsusest energiatõhususe investeeringute ning arenguvõimaluste osas ning riigi rolli tajumisest valdkonna arendamisel;
  • energiatõhususe valdkonna olulisematest probleemkohtadest kõigi kolme sihtrühma silmis ning hinnangud puudujääkide leevendamise võimalustele.

Töö teostaja: Kantar Emor

Töö tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium