« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt 17.11.2021

  1. EN 702, 703 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Kriste Tiisler
  2. EN 695 Väikehanke „Raudtee haruteede nr 106 ja 107 hooldus- ja järelevalvetööd 2022-2024" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
  3. EN 696 Talihooldustööde teostamiseks sõlmitud töövõtulepingu nr 4-2/19/36-1 muutmine – Ene Orgusaar
  4. EN 697 Valgejõe pst rekonstrueerimiseks sõlmitud töövõtulepingu nr 4-2/21/13-1 muutmine – Ene Orgusaar
  5. EN 699, 700 Ehitusloa andmine – Mati Tamm
  6. EN 701 Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
  7. EN 704 Loa andmine välireklaami paigalduseks – Eele Ehasoo
  8. EN 705 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine - Linda Kelu-Toome
  9. EN 706 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva katastriüksuse erastamine – Linda Kelu-Toome