« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 28.02.2018

 1. Tapa Muusika- ja Kunstikooli töötajate koosseisu kinnitamine – Anne Roos, Ilmar Kald
 2. Tapa valla sihtstipendiumi maksmine – Anne Roos
 3. Projekteerimistingimuste määramine – Jaanus Annus
 4. Tapa linnas Üleviste tänava projekteerimise eduka pakkumuse kinnitamine – Jaanus Annus
 5. Tapa Kultuurikoja rekonstrueerimisprojekti põhiprojekti ekspertiishinnangu  koostamise eduka pakkumuse kinnitamine – Timo Tiisler
 6. Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Timo Tiisler
 7. Riigihanke korraldamine Tapa Vene Põhikooli rekonstrueerimise projekteerimiseks – Ene Orgusaar
 8. Riigihanke korraldamine Tamsalu Sääse lasteaia ventilatsiooni ehitustöödeks – Ene Orgusaar
 9. Tapa vallavara kindlustamise eduka pakkumuse kinnitamine – Mati Kanarik
 10. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (2)  – Mati Kanarik
 11. Reklaami paigaldusloa väljastamine – Andrus Freienthal
 12. Tapa Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine – Aivi Must
 13. Sotsiaaltoetuste määramise komisjoni uue koosseisu kinnitamine – Aivi Must
 14. VME „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" – Maarika Mändla
 15. VME „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas" – Maarika Mändla
 16. Kandidaadi esitamine MTÜ PAIK projektitaotluste hindamiskomisjoni – Riho Tell
 17. Esindajate nimetamine MTÜ Roheline Paik üldkoosolekule – Riho Tell