« Tagasi

Porkunis hakatakse kobrastega võitlema

 
Tapa vallavalitsus väljastas jahindusühistule Gun & Shot loa kobraste arvukuse vähendamiseks Porkuni külas tiheasustusega alal, Porkuni puhkealal järve ümbruses ning järve väljavoolualal Valgejõe ääres.
Kobraste arvukuse piiramisel on jahindusühistul lubatud kasutada jahieeskirjas kopra jahiks lubatud meetodeid välja arvatud laskmine tulirelvaga ning jahti kobrastele võib pidada ainult jahieeskirjas lubatud jahiaegadel. Seega on lubatud jahipidamine kas mõrraga, piirdevõrguga, püünisrauaga või vibuga.
Jahindusühistu poolt korraldatakse jahpidamist viisil, mis tagab ümberkaudsete elanike ohutuse ja minimaalse häirimise. Jahti veelindudele ei peeta. 
 
Lembit Saart
Tapa valla heakorraspetsialist