« Tagasi

Otsime aasta õppijat ja teisi kandidaate!

ETKA  Andras
Otsime aasta õppijat ja teisi kandidaate!
 
 
Täiskasvanud õppija nädala ehk TÕN raames tunnustatakse 
aasta õppijat, 
aasta koolitajat, 
aasta õppijasõbralikku tööandjat ja  
aasta õpitegu.
 
TÕN eesmärgiks on teavitada maakonna täiskasvanuid õppimisvõimalustest ja õppimise, enesetäiendamise vajalikkusest. Täiskasvanud õppija nädalat aitab ellu viia TÕN tugigrupp, mis koosneb õppeasutuste, Rajaleidja, töötukassa, KOV-ide jt täiskasvanuharidust ja elukestvat õpet toetavate asutuste esindajatest. Aasta parimate tunnustamine toimub alati täiskasvanud õppija nädala (TÕN) avaüritusel. Eelmise aasta sügisel sai TÕN 20ne aastaseks. Nende aastate jooksul on saanud tunnustust õppijad, koolitajad, organisatsioonid, ettevõtted, õpiteod, raamatukogus, lasteaiad, omavalituses ja ettevõtjad.
 
Eelmisel 2017.aastal oli Lääne-Viru maakonnas aasta õppija nominente 9 ning valituks osutus Mario Kupp, kes läbis töötukassa kaudu ettevõtluskoolituse, lõi oma ettevõtte, mis pakub korstnapühkimise ja pottsepateenust, tuleohutuse kaardistamist.
 
Aasta koolitaja nominente oli 4 ning valituks osutus Raivo Riim, kelle kohta võib öelda, et ta on Lääne-Virumaa hariduse ja kultuuri edendaja ja arendaja.
 
Õpiteo nominente oli 6, esile tõsteti TLÜ Rakvere Kolledži õpiteo – Hõbeakadeemia korraldamine - eakatele suunatud loengusari.
 
Aasta raamatukogu nominente oli eelmisel aastal kaks, valituks osutus Uhtna raamatukogu – eduka tegevuse eest kogukonna harimisel ja õppijate toetamisel.
 
Aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitli sai Tapa lasteaed „Pisipõnn". Lasteaia arengukava on kooskõlas organisatsiooni ja töötajate arendamise vajadustega.
Kuna märkimisväärseid kandidaate oli palju, siis tunnustati mitmeid nominente ka eripreemiatega.
 
Täiskasvanuna  uuesti  õppima  asumine  nõuab  sisemist  motivatsiooni,  enesekindlust  ning  igapäeva  elu  kõrvalt  on  see  suur  väljakutse.  Meie  ümber  on  aga  inimesi, kes  leiavad  jõu  ning  aja,  et  erinevate  takistuste  kiuste  uuesti  õpinguid  alustada. Kutsume üles selliseid inimesi märkama ja esitama, nagu ka tööandjaid, kes motiveerivad ja toetavad oma töötajate õpinguid või ettevõtmist, mis on väärt õpiteo nime kandma. Kindlasti on maakonnas ka täiskasvanute koolitajaid, kes väärivad esiletõstmist. 
 
2017. aasta õppija tiitliga pärjatud Tarmo Tuuling omandas keskhariduse Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis. Tõuke haridustee jätkamiseks andis poja sünd. "Isaks saades sain aru, et olen  suur eeskuju oma lastele ning mul poleks mingit moraalset õigust nendelt nõuda koolis käimist, kui ma ise seda teinud pole," põhjendas Tarmo.
 
Konkurssi  korraldava  Eesti  Täiskasvanute  Koolitajate  Assotsiatsiooni  Andras  Lääne-Viru  maakonna  TÕN  koordinaatori  Tiiu Säbeli  sõnul  innustavad  õppijate  lood  teisi:  „Elu  näitab,  et  tunnustuse  saanud  õppijate  lood  on  olnud  paljudele  inimestele  julgustuseks  ja  innustuseks,  et  jätkata  poolelijäänud  õpinguid  või  alustada  täiesti  uue  eriala  omandamist.
Kandidaate  saab  esitada 31.maini 2018  veebilehel  www.jällekooli.ee või www.andras.ee  täites  seal  vormi.  Aasta  õppijaks  esitatud  kandidaatide  seast  valib  žürii  16  kandidaati,  kes  pääsevad  rahvahääletusele  ning  kõik  inimesed  saavad  septembris  anda  hääle  oma  lemmiku  poolt.    
 
Tanel Padar, paljudele juba sügisest tuttava õpinguid jätkama kutsuva plakati pealt,  kutsub  ka nüüd  tunnustama tublisid täiskasvanud õppijaid: „Hindan  täna  veel  rohkem  neid  inimesi,  kes  on  õpingud  taas  ette  võtnud.  See  nõuab  eneseületust,  kuid  annab  hiljem  elus  oluliselt  suurema  valiku-  ja  tegutsemisvabaduse,"  sõnas  Padar.    
 
 
  
 
Lisainfo:
Monica Marfeldt
621 1670
 
Tiiu Säbel  
TÕN koordinaator Lääne-Virumaal  
Mob: 5885 3620, e-post: tiiu.sabel@rajaleidja.ee