« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 09.05.2018

 

 1. Täisealisele isikule hoolduse seadmine – Pille Eevardi
 2. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
 3. Toetuse eraldamine tantsuansamblile Eideratas ja lauluansamblile Kanarbik – Indrek Jurtšenko
 4. VME "Hajaasustuse programmi läbiviimise volitamine" – Vahur Leemets
 5. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 6. Ehitusloa väljastamine - Mati Tamm
 7. Katastriüksuse jagamine – Gerli Pajupuu
 8. Tapa Vallavalitsuse 21.02.2018 korralduse nr 154 "Teenindusmaa, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine"  muutmine - Gerli Pajupuu
 9. VOE "Kinnisasja omandamine" (2) - Gerli Pajupuu
 10. VOE "Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" - Gerli Pajupuu
 11. Tapa Leina 18 kabelihoone ehitustööde eduka pakkumuse kinnitamine – Ene Orgusaar
 12. Sõiduauto Citroen Xsara Picasso kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 13. Vallavara võõrandamine, enampakkumise komisjoni moodustamine ja enampakkumise toimumise aja määramine – Mati Kanarik
 14. Vallavara võõrandamine otsustuskorras – Mati Kanarik
 15. VOE " Vallavara võõrandamine" – Mati Kanarik
 16. VME "Tapa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve kinnitamine", 2. lugemine – Mati Kanarik, Riho Tell
 17. VME "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas" – Aivi Must, Maarika Mändla
 18. VME "Sotsiaaltoetuste määrad" – Aivi Must, Maarika Mändla
 19. VME "Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord" – Aivi Must, Maarika Mändla
 20. Vallavanema puhkus – Alari Kirt