« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 06.06.2018

 1. Kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine (2, Tapa linnas Raudtee harutee, Tamsalu linnas Kooli tänava lõik 3) – Gerli Pajupuu
 2. Maa riigi omandisse jätmine – Gerli Pajupuu
 3. Katastriüksuse jagamine (5) – Gerli Pajupuu
 4. Katastriüksuste liitmine – Gerli Pajupuu
 5. Tapa valla avalike laste mänguväljakute inspekteerimiseks eduka pakkumuse kinnitamine – Lembit Saart
 6. Riigihanke „Tapa valla teeäärte ja rohumaade niitmine" (viitenumber 197612) pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine – Ene Orgusaar
 7. Riigihanke „Tamsalu Gümnaasiumi staadioni projekteerimine" (viitenumber 197686) pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine – Ene Orgusaar
 8. Täiendavate pindamistööde eduka pakkumuse kinnitamine – Ene Orgusaar
 9. Riigihanke korraldamine Tamsalu 100 tamme parki rulapargi rajamiseks – Ene Orgusaar
 10. Riigihanke korraldamine Tapa Vene Põhikooli rekonstrueerimiseks – Ene Orgusaar
 11. Tapa valla 2018. aasta hankeplaani muutmine – Ene Orgusaar
 12. Ehitusloa väljastamine (3) - Timo Tiisler
 13. Ehitusteatise teavitatuks lugemine - Timo Tiisler
 14. Kasutusloa väljastamine - Timo Tiisler
 15. Kinnistute võõrandamine otsustuskorras – Marko Teiva
 16. VVME "Lehtse Kooli arengukava 2018-2023 kinnitamine" – Anne Roos, Merike Kärmas
 17. VVME "Tamsalu Gümnaasiumi arengukava 2018-2022 kinnitamine" - Anne Roos, Tiina Parmasto
 18. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (2) – Indrek Jurtšenko
 19. VME "Tapa valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" – Riho Tell, Indrek Jurtšenko
 20. VME "Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord" esitatud muudatusettepanekud – Indrek Jurtšenko
 21. Pankrotiavalduse esitamine – Mati Kanarik
 22. Vallaasutuste ja alaeelarvete tulude ning kulude jaotus majandusliku sisu järgi – Mati Kanarik
 23. VME "Tapa valla finantsjuhtimise kord" – Riho Tell, Mati Kanarik
 24. Kande tühistamine – Piret Treial
 25. Korraldatud jäätmeveost tähtajaline vabastamine – Mailis Alling
 26. Arvamuse andmine jäätmeloa muutmise taotlusele – Mailis Alling
 27. Info