« Tagasi

Muudeti Tapa valla 2018.aasta hankeplaani

Tapa vallavalitsuse istungil (06.06.2018) muudeti Tapa valla 2018. aasta hankeplaani.

Hankeplaani lisati tööd, mille jaoks on planeeritud summad maikuu vallavolikogu istungil kinnitatud lisaeelarves. Suurematest töödest on sel aastal plaanis rajada Eha tänavale laste mänguväljak, jätkatakse eelmisel aastal alustatud Tapa Linnaraamatukogu esise haljastu korrastamist, Tapa Kultuurikoja juurde rajatakse skatepark.