« Tagasi

Kabelihoone ruumi remondi eduka pakkumuse kinnitamine

 
Tapa Vallavalitsus viis läbi väikehanke Tapa Leina 18 kabelihoone ehitustöödeks.Tänasel Tapa Vallavalitsuse istungil (13.06.2018) tunnistati edukaks pakkumuseks Adelter OÜ poolt esitatud pakkumus. Adelter OÜ-ga sõlmitakse töövõtuleping maksumusega 7985,86€ . Tööde maksumus kujunes odavamaks kui eelarves planeeritud. Seoses sellega on võimalik korrastada ka kabelihoone siseruum. 
 
Pakkumus kabelihoone siseruumi remondiks küsiti praegu kabeli katuse- ja fassaaditöid teostavalt Adelter OÜ-lt. Vastavalt Tapa valla hankekorrale võib ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000€, teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule.