« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 11.07.2018

 
1. Korraldatud jäätmeveost tähtajaline vabastamine – Mailis Alling
2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine – Mailis Alling
3. Konkursi "Kaunis kodu" korraldamise juhend – Eele Ehasoo
4. VME " Välireklaami paigaldamise eeskiri" – Eele Ehasoo
5. Tapa linnas Ivaste tänava mänguväljaku rajamise eduka pakkumuse kinnitamine – Eele Ehasoo
6. Riigihanke „Tapa valla õpilasliinid 2018/2019" (viitenumber 198726) tulemuste kinnitamine – Aivi Must
7. Riigihanke korraldamine Jäneda õpilasliini teenindamiseks - Aivi Must
8. Riigihanke „Tapa Vene Põhikooli rekonstrueerimine" (viitenumber 198369) tulemuste kinnitamine – Andrus Freienthal
9. Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
10. Tapa valla Spordikooli õppekavade muutmine – Aune Suve-Kütt
11. Nõusoleku andmine – Jaanika Kirs
12. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Maarika Mändla
13. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Vahur Leemets
14. Lepingu sõlmimine Tapa valla ajalehe „Tapa Sõnumed/ Tapaskije Vesti" trükkimiseks – Alina Leopard
15. Volituste andmine Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030 muutmisesse 
huvitatud isikute kaasamiseks ja strateegia eelnõu avalikustamiseks – Alari Kirt