« Tagasi

Toimus volikogu erakorraline istung

Täna (11.07.2018) toimus vallavolikogu erakorraline istung, mille päevakorras oli kaks punkti:
 
1. Umbusalduse avaldamine eelarve- ja
arengukomisjoni esimehele
2. Umbusalduse avaldamine volikogu esimehele
 
Mõlema eelnõu vastuvõtmise poolt hääletas 11 volikogu liiget, vastu 9 volikogu liiget. Volikogu 23-st liikmest oli kohal 20 liiget. Otsuse vastuvõtmiseks oleks olnud vaja volikogu koosseisu häälteenamust ehk 12 poolthäält.
Vastavalt hääletustulemustele eelnõusid vastu ei võetud ja umbusaldust ei avaldatud.