« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 10.10.2018

1. Dementsete ja mäluhäiretega isiku päevahoiuteenuse osutamise lepingu pikendamine – Maarika Mändla
2. Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine – Mati Tamm
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine jalg- ja jalgrattatee ning tänavavalgustuse ehitamiseks ja kasutamiseks – Gerli Pajupuu
4. Lähiaadressi muutmine – Gerli Pajupuu
5. Tapa Vallavalitsuse 29.08.2018 korralduse nr 714 ja 15.08.2018 korralduse nr 660 kehtetuks tunnistamine – Gerli Pajupuu
6. Tamsalu kompostimisväljakule kogutud aia- ja haljastusjäätmete nõuetekohase käitlemise eduka pakkumuse kinnitamine – Ene Orgusaar
7. Haridusliku erivajadusega lastele igapäevase transporditeenuse osutamise eduka pakkumuse kinnitamine
8. MoTeh OÜ-ga Ivaste mänguväljaku rajamiseks sõlmitud lepingu muutmine
9. Tapa Karja 2 hoone ehitustööde eduka pakkumuse kinnitamine – Ene Orgusaar
10. VOE "Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (audiitorteenus) – Ene Orgusaar
11. Tapa valla tunnustusavalduste andmise taotluse vormi kinnitamine – Indrek Jurtšenko
12. VME " Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse ja maksmise kord" – Aune Suve-Kütt
13. VME "Lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Tapa valla koolieelsetes lasteasutustes" – Aivi Must
14. VOE „Tapa valla haridusvõrgu arengukava koostamise algatamine" – Aivi Must
15. VOE "Tapa valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2019 – 2032 kaasajastamise algatamine" – Andrus Freienthal