« Tagasi

Järgmine vallavolikogu istung toimub 26.novembril

 

Vallavolikogu istung toimub järgmisel esmaspäeval, 26. novembril, algusega kell 16.00 vallavolikogu saalis.

Päevakord:

 1. 16.00 – 16.10 Volikogu määruse eelnõu „Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja noorsootöö seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine" – Maarika Mändla
 2. 16.10 – 16.15 Volikogu otsuse eelnõu „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (vallavara kindlustamine)" - Mati Kanarik
 3. 16.15 – 16.20 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Osaühingu IRIS FIBER õhusaasteloa taotlusele"- Mailis Alling
 4. 16.20 – 16.25 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Aktsiaseltsi E-Betoonelement õhusaasteloa muutmise taotlusele" – Mailis Alling
 5. 16.25 – 16.30 Volikogu määruse eelnõu „Lapsevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamine Tapa valla koolieelsetes lasteasutustes" – Anne Roos
 6. 16.30 – 16.40 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla ja Kadrina valla vaheliste piiride muutmine" Margit Halop
 7. 16.40 – 16.45 Volikogu määruse eelnõu „Kohanimede määramise kord" – Margit Halop
 8. 16.45 – 16.55 Volikogu määruse eelnõu „Maaõiguse valdkonnas kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine" Margit Halop
 9. 16.55 – 17.10 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020 –2032 koostamise algatamine" – Andrus Freienthal
 10. Vaheaeg 17.10 – 17.25
 11. 17.25 – 17.35 Volikogu määruse eelnõu „Kaevetööde eeskiri" – Andrus Freienthal
 12. 17.35 – 17.40 Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (raudtee hooldus) – Andrus Freienthal
 13. 17.40 – 17.55 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2019 aasta eelarve kinnitamine"– Riho Tell
 14. 17.55 – 18.10 Volikogu otsuse eelnõu „Volikogu revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine" – Alari Kirt
 15. 18.30 – 18.35 Info