« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 16.01.2019

 

 1. Tapa valla omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi kasuks – Gerli Pajupuu
 2. Tapa Vallavalitsuse 20.06.2018 korralduse nr 523 „Tapa valla omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks" muutmine – Gerli Pajupuu
 3. Väikehanke „Tapa valla hariduse valdkonna arengukava koostamine" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 4. Väikehanke „Tapa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
 5. koostamine" (viitenumber 203736) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 6. Ehitusloa väljastamine (4) – Mati Tamm
 7. Sõidukikaardi väljastamine – Jaanus Annus
 8. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumine – Pille Eevardi
 9. Vallavara võõrandamine otsustuskorras – Mati Kanarik
 10. Ettepanekud Tapa valla 2019. aasta eelarve eelnõule – Mati Kanarik
 11. Riiklikku järelevalvet teostaja ja väärteomenetluses kohtuvälise menetleja õiguse andmine – Piret Treial
 12. Kandidaatide esitamine MTÜ Arenduskoda LEADER Hindamiskomisjoni – Riho Tell