« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 23.01.2019

 
1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumine – Maarika Mändla
2. Eestkostetava nimel tehingu tegemine – Mati Kanarik
3. Kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine – Ene Orgusaar
4. OÜ-ga Reaalprojekt Tamsalu Paide mnt projekteerimiseks sõlmitud lepingu muutmine – Ene Orgusaar
5. Ehitusloa väljastamine (2) – Mati Tamm 
6. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
7. Katastriüksuste piiride muutmine – Gerli Pajupuu
8. Tapa vallas Tamsalu linnas Kesk tänava lõik 1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – Gerli Pajupuu
9. Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamine – Jaanus Annus
10. Tapa linnas Kirikupargis ja LA Pisipõnn hoovis puude võra hooldusraieks ja ohtlike puude langetamiseks ning kändude freesimiseks eduka pakkumuse kinnitamine – Lembit Saart
11. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (4) – Indrek Jurtšenko
12. Tegevusloa andmine projektlaagri läbiviimiseks (3) – Aune Suve-Kütt