« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 06.02.2019

 

 1. Kasutusloa väljastamine (2) – Mati Tamm
 2. VOE "Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine" (automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja valvesüsteemide hooldus) – Ene Orgusaar
 3. VOE "Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine" (Tapa valla jäätmete kogumispunkti teenuse tellimine) – Ene Orgusaar
 4. VOE " Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine" (tehniline valve) – Ene Orgusaar
 5. Riigihanke korraldamine Tapa Vallahooldusele veoauto ostmiseks – Ene Orgusaar
 6. VVME „Tapa valla hankekord", 1. arutelu – Ene Orgusaar
 7. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo teenuse hinna tõstmiseks endises Tapa valla veopiirkonnas – Mailis Alling
 8. Põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmise menetluse lõpetamine ja

maa riigi omandisse jätmine – Gerli Pajupuu 

 1. Riigimaale hoonestusõiguse seadmine – Gerli Pajupuu
 2. Liikluskorralduse muutmine Tapa linnas Malle tänaval – Jaanus Annus
 3. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamine ja puudujääva osa eest tasumine – Ly Nelson
 4. Reservfondist rahaeraldamine Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendusele tegevustoetuseks – Ene Augasmägi
 5. VME "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" – Ene Augasmägi
 6. VME " Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" - Ene Augasmägi
 7. VME "Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 18 ,,Tapa Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorralduse muutmine" – Anne Roos, Margit Halop
 8. Vallaasutuste ja alaeelarvete tulude ning kulude jaotus majandusliku sisu järgi – Mati Kanarik
 9. Tamsalu Kalor AS nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine – Riho Tell
 10. VME " Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine" – Marko Teiva
 11. VOE " Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 heakskiitmine" – Marko Teiva