« Tagasi

Tapa valla sihtstipendiumit saab taotlelda kuni 15. veeburarini

Täiskoormusel õppivate üliõpilaste motiveerimiseks ja toetamiseks võttis Tapa Vallavolikogu 28. septembril 2017 vastu määruse ,,Tapa valla sihtstipendiumi määramise kord". Stipendiumi suuruseks on 1 000€, mida makstakse ühele isikule ühel korral. Ka sel aastal saab esitada taotluseid Tapa valla sihtstipendiumi saamiseks. Stipendiumi on võimalik taotleda üliõpilasel, kes asus omandama kõrgharidust 2018. aastal.

 

Sihtstipendiumit on võimalik taotleda esimese semestri läbinud üliõpilasel:

- kes on lõpetanud Tapa vallas põhikooli või gümnaasiumi,

- kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Tapa vallas,

- kes on esimese semestri jooksul täitnud vähemalt 75% oma kinnitatud õppekava ainepunktidest.

Taotleja esitab:

- taotluse Tapa Vallavalitsusele. (Taotluse vormi blankett on kättesaadav Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/toimingud/sihtstipendium ja vallamajas.)

- kooli õppeosakonna poolt välja antud väljavõtte esimese semestri õpingukaardist.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2019.

Stipendiumi maksmise otsustab Tapa vallavalitsus veebruarikuu jooksul.

Küsimuste korral võtta ühendust haridusspetsialistiga, tel: 322 9684 või e-kiri: anne.roos@tapa.ee.

 

Eelmisel aastal sihtstipendiumit saanud noored kirjutavad, kuidas stipendium neid toetas ja motiveeris. 

Kristi:

Stipendium aitas mul katta transpordikulud, mis iga kuu kooli sõitmisele kulus. Ma olin väga õnnelik et meie vallas on selline võimalus, mis motiveerib noori õppima. Kindlasti motiveerib see hindeid korras hoidma ja et tööd oleksid õigeaegselt esitatud.

Kaupo:

Stipendium oli väga kasulik ning läks igati asja ette. Nimelt kattis see ära osad minu elamise kulud, tänu millele sain keskenduda õppimisele. Loodan et ka edaspidi on õpilastel selline võimalus.

Rasmus:

Kuna ma hetkel tööl ei käi, siis pühendun täielikult koolile. Ainuke enda sissetulek on kooli poolt antavad stipendiumid, mis pole just kuigi suured, kuid mind toetavad ka vanemad. Tapa valla poolt antud stipendium andis kindlasti palju indu ja tahtejõudu juurde, et ikka oma asjadega toime tuleksin. Mitte et motivatsioonist ennem puudus oleks olnud, aga alati on hea tunne, kui keegi tunnustab sind. Sain too semestri ennast palju vabamalt tunda ning ei pidanud enam nii palju rahalise seisu pärast muretsema.

Mihkel:

Stipendium aitas käia kodust kooli ning tänu sellele sain keskenduda rohkem õppimisele. Sain koolis ka tänu sellele paremaid tulemusi.

Kristel:

Positiivsetele tulemustele olin ma nagunii motiveeritud õppima, aga sügissemestri lõpus eksameid tehes natuke ikka mõtlesin sellele, kui palju kergemaks stipendium elu teeks. Olin hakkamas just õppelaenu võtma, et endale õpinguteks uus arvuti osta ja tänu stipendiumile ei pidanud ma seda tegema. Samuti, kuna tahtsin iseseisvalt hakkama saada, siis oli ka üüri maksmisel suureks toeks saadud raha.

Alisa:

Mul oli esimene aasta ülikoolis ja ma ei käinud tööl, sest tahtsin harjuda ülikoolieluga. Suhteliselt raske oli alguses rahalises mõttes. Ja üldiselt, kui sain selle stipendiuni, siis elasingi nii kaua stipendiumi raha eest, kuni leidsin endale töökoha ülikooli kõrvalt. Minu jaoks see oli väga suurejooneline tegu meie Tapa valla poolt, et nad on igati toeks meie valla elanikele  ja ma olen väga tänulik neile, sellise võimaluse eest!