« Tagasi

Ohepalu looduskaitseala kaitsekorra muutmine

Keskkonnaamet on ette valmistanud Ohepalu looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse. Olulisem muudatus puudutab kaitseala valitseja nõusolekul sihtkaitsevööndis lubatavat tegevust.

Ettepanekud ja seisukohad Ohepalu looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse kohta tuleb esitada Keskkonnaametile juba 25. märtsiks! 

Rohkem infot Keskkonnameti kodulehelt!