« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 15.05.2019

 
1. Projekteerimistingimuste väljastamine (EL 242 - Mati Tamm    
2. Kasutusloa väljastamine (EL 241) -  Mati Tamm    
3. Riigihanke „Lembitu pst jalgratta- ja jalgtee projekteerimine ja ehitamine" (viitenumber 206760) tulemuste kinnitamine (EL 243) - Ene Orgusaar    
4. Riigihanke „Tamsalu Kultuurimaja rekonstrueerimine I etapp" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine (EL 244) - Ene Orgusaar    
5. Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamine (EL 245) - Jaanus Annus
6. Tapa Vallavalitsuse 26.01.2017 korralduste nr 29 „Maa ostueesõigusega erastamine" ja nr 33 „Maa ostueesõiguse erastamine" kehtetuks tunnistamine (EL 247) - Gerli Pajupuu
7. Lapsehoiuteenuse määramine ja rahastamine (EL 238) - Ene Augasmägi    
8. Tapa Vallavalitsuse 08.05.2019 korralduse nr 260 „Lapsehoiuteenuse määramine ja rahastamine" muutmine" (EL 248-250) - Ene Augasmägi    
9. Pärimismenetluse alustamine (EL 239) - Margit Halop    
10. Tapa vallale kuuluva vara valitsemise üleandmine (EL 240) - Margit Halop    
11. Kordusenampakkumise korraldamine (EL 237) - Mati Kanarik    
12. Tapa valla 2019. aasta lisaeelarve – Mati Kanarik
13. Tapa valla 2020. aasta eelarve koostamise lähteseisukohad – Mati Kanarik
14. Vaie Tapa Vallavalitsuse 18.04.2018 korraldusele nr 2-3/18/318, vaide esitaja ärakuulamine (kell 10.00)