« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 12.06.2019

1. EN 327 Kasutusloa väljastamine - Mati Tamm
2. EN 343 Projekteerimistingimuste väljastamine -  Mati Tamm    
3. EN 332, 333 Katastriüksuse jagamine - Gerli Sveta Pajupuu    
4. EN 325 Riigihanke „Tapa valla teede pindamine 2019" (viitenumber 208489) tulemuste kinnitamine - Ene Orgusaar    
5. EN 326 Lasteaed Pisipõnn varjualuste ostmise hanke tulemuste kinnitamine - Ene Orgusaar    
6. EN 313 Väikehanke „Nooruse 2 hoone II korruse ruumide kohandamine lasteaiarühmadeks" tulemuste kinnitamine - Ene Orgusaar    
7. EN 331 Riigihanke „Tapa Kultuurikoja mööbel ja sisustus" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine - Ene Orgusaar    
8. EN 340, 341, 342 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumine - Kriste Tiisler    
9. EN 334 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumise lõpetamine -Pille Eevardi
10. EN 335 - 339  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest - Pille Eevardi
11. EN 323 Aktsiakapitali sissemakse  - Mati Kanarik    
12. EN 328, 329, 330 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine - Indrek Jurtšenko    
13. EN 324 Piletitasude kehtestamine Tapa 93. linnapäeva tantsuõhtul - Indrek Jurtšenko    
14. Volikogu komisjonide ettepanekud menetluses olevatele eelnõudele – Ene Augasmägi, eelnõude ettekandjad