« Tagasi

KIK avab taotlusvooru soojamajanduse projektidele

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võtab neljandat korda vastu taotlusi kaugkütte soojustorustike renoveerimiseks ja selleks täiendavate ühenduste loomiseks, kaugküttekatelde renoveerimiseks ning uue kaugküttesüsteemi rajamiseks.

Taotlema on oodatud soojusettevõtjad, kohalike omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad äriühingud. Katelde renoveerimiseks on planeeritud 4 miljonit eurot. Soojustorustike renoveerimiseks, täiendavate ühenduste loomiseks ja uue kaugküttesüsteemi rajamiseks 5 miljonit eurot.

Taotluste vastuvõtt algab 11. juunist E-toetuse keskkonna kaudu ning tähtaeg on 13. september 2019 kell 17. Taotlusvooru infopäev toimub neljapäeval, 27. juunil kell 13 KIKi Tallinna kontoris (Narva mnt 7a, VI korrus).

Endiselt on KIKis avatud taotlusvoor soojamajanduse arengukavade koostamiseks. Taotlema ootame kohalikke omavalitsusi, kes soovivad ajakohastada oma territooriumil olevaid soojusvõrgupiirkondi. Samuti võtame korteriühistute, hoonete juriidiliste isikute ja soojusettevõtete taotlusi vastu lokaalküttele üleminekuks.

Täpsemat informatsiooni taotlemise tingimuste ja infopäeva kohta leiab KIKi kodulehelt või projektikoordinaator Kristjan Kaldalt (kristjan.kalda@kik.ee, 627 4327).

Projekte toetatakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne", mille töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Toetust jagatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.