« Tagasi

Matusetoetuse taotlemine

Alates 01. juulist 2019 muutus surma registreerimise kord. Surm registreeritakse tervishoiuteenuse osutaja juures ja selleks ei pea tulema enam kohalikku omavalitsusse.

Samas on jäänud omavalitsuse põhiseks matusetoetuse taotlemine. Juhul, kui lahkunu oli Tapa valla kodanik, siis saab tema matuse korraldamisega seotud isik toetust taotleda Tapa Vallavalitsuses. Matusetoetuse suurus on 250 eurot.  Matusetoetuste väljamaksmiseks esitab taotleja kolme kuu jooksul arvates surma registreerimisest vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Taotlust on võimalik esitada vallavalitsuses kohapeal Tapa linnas Pikk 15 või Roheline 19 ja Tamsalu linnas Tehnika 1a.

Info toetuse kohta ja võimalus esitada avaldus Interneti teel on kättesaadav Tapa valla kodulehel https://www.tapa.ee/toimingud/matusetoetus . Info telefonil 322 9650.