« Tagasi

Ühisprojekt “Tamsalu Loomemajanduse Koostöö ja Kompetentsikeskuse käivitamine - Koostöösild Tallinn - Tamsalu - Tartu

Projekti strateegiliseks eesmärgiks on toimiv Tamsalu ja Pandivere piirkonna Loomemajanduse Kompetentsikeskus ning Koostöösild (loomeinimeste kohtumispaik) Tallinna ja Tartu vahel.

Projekti käigus loodav loomeinimesi ühendav kompetentsikeskus toetab Pandivere piirkonna loomemajanduse arengut, pakkudes konkurentsivõime tõstmiseks mitmeid  teenuseid (taristu, ettevõtlusalane nõustamine, koolitused jms), olles inkubaatoriks loomevaldkonnas tegevust alustavatele ettevõtjatele. Loodav keskus pakub Tallinna ja Tartu loome- ja teadusringkondadele kohtumisteks vajalikke tugiteenuseid, alates koosolekute korraldamisest kuni suuremate seminaride korraldamiseni.

Loomemajanduse kompetentsikeskus loob eeldused piirkonna ettevõtlusaktiivsuse kasvuks, sh noorte ettevõtlikkuse kasvatamiseks. Keskuse käivitumisel tekib piirkonda juurde teenuste tarbijaid. Tarbijate kasv piirkonnas loob eeldused tegevuse laiendamiseks ka teistele piirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele.