« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse 7. augusti istungi päevakorra projekt

  1. EN 477 Avalduse esitamine Viru Maakohtule piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkoste seadmiseks- Ly Nelson
  2. EN 476 Riigihanke „Küttepelletite ostmine" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine - Ene Orgusaar   
  3. EN 478 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine - Indrek Jurtšenko   
  4. EN 4XX Konkursi „Kauni Kodu" tulemuste kinnitamine – Eele Ehasoo
  5. EN 472 Pärandvara pankrotiavalduse esitamine – Mati Kanarik, Margit Halop
  6. EN 480 Korteriomandi Eha tn 12-14 Tapa linn kirjaliku kordusenampakkumise nurjunuks tunnistamine – Mati Kanarik, Margit Halop
  7. EN 475 Tapa valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks – Margit Halop
  8. EN 481 Kohustustest ajutine vabastamine – Marko Teiva
  9. EN 472 VME Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord – Marko Teiva