« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 14.08.2019

 
1. EN 486, 487, 489-492 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest – Kriste Tiisler
2. EN 488 Tapa Vallavalitsuse 12.06.2019 korralduse nr 347 „Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest" muutmine – Kriste Tiisler
3. EN 496 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
4. EN 493 Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm
5. EN 498 Ehitisteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
6. EN 485, 497 Hankelepingute pikendamine – Ene Orgusaar
7. EN 495 Hanke alustamine – Ene Orgusaar
8. EN 484 Avaliku ürituse luba – Indrek Jurtšenko
9. EN 481 Kohustuste täitmisest vabastamine – Marko Teiva