« Tagasi

Tapa Vallavalituse istungi päevakorra projekt, 21.08.2019

  1. EN 502 Väikehanke „Haridusliku erivajadusega lastele transporditeenuse osutamine" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
  2. EN 503 VOE „Mittetulundusühingus Eluaken osalemise lõpetamine" – Ene Augasmägi
  3. EN 504 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
  4. EN 505 VOE "Tapa valla spordiasutuste ümberkorraldamine" – Indrek Jurtšenko
  5. EN 506 Avaldus esitamine Viru Maakohtule vanema hooldusõiguse taastamiseks – Relika Pedoson
  6. EN 507 Asendushooldusteenuse muutmine – Relika Pedoson