« Tagasi

Algatati Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus

Keskkonnaamet annab teada, et keskkonnaministri 13.06.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/433 algatati Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus. Menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Kõrvemaa maastikukaitseala asub osaliselt Tapa valla Kõrveküla ja Jäneda külas.

 

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee kaitse planeerimise rubriigis (https://www.keskkonnaamet.ee/et/korvemaa-maastikukaitsekaitseala-kaitsekorra-muutmine), Keskkonnaameti Türi kontoris ning Järva Vallavalitsuses, Paide Linnavalitsuses, Anija Vallavalitsuses, Kose Vallavalitsuses ja Tapa Vallavalitsuses ajavahemikus 27.09–28.10.2019.

 

Kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav koosolek toimub 16.10.2019 kell 14.00 Keskkonnaameti Türi kontori saalis (Wiedemanni 13, Türi).

 

Oma parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta tuleb esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 28.10.2019.

 

Kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu toimub 21.11.2019 kell 14.00 Keskkonnaameti Türi kontori saalis, kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja vastuväiteid.

 

Kui hiljemalt 28.10.2019 ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestab Keskkonnaamet, et vastuväited puuduvad. Peale avalikustamist esitab Keskkonnaaamet eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020. aasta teisel poolel.