« Tagasi

Tapa Vallavalituse istungi päevakorra projekt, 09.10.2019

1. VOE Arvamuse andmine Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta – Mailis Alling
2. EN 609, 610 Katastriüksuse jagamine- Linda Kelu-Toome
3. EN 611 Tapa Vallavalitsuse 27.03.2019 korralduse nr 178 kehtetuks tunnistamine -Linda Kelu-Toome
4. EN 617 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
5. EN 618 Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
6. EN 619 Loa andmine välireklaami paigaldamiseks – Eele Ehasoo
7. EN 626 Riigihanke „Tugiisikuteenuse osutamine" (viitenumber 212736) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar 
8. EN 614 Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine – Aune Suve-Kütt
9. EN 613 Tapa valla osalemine huvikooli kohatasu maksmisel – Aune Suve-Kütt
10. EN 615 Tapa valla huvikooli õppetasust vabastamine – Aune Suve-Kütt
11. EN 620, 622, 623 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumine – Kriste Tiisler 
12. EN 621 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumise lõpetamine – Kriste Tiisler
13. EN 612 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest – Ly Nelson
14. EN 616 Avalduse esitamine Viru Maakohtule eestkostja ametiaja pikendamiseks – Ly Nelson
15. EN 628 Lapsehoiuteenuse  lõpetamine – Relika Pedoson
16. VOE "Vallavara võõrandamine otsustuskorras" – Mati Kanarik 
17. EN 598, 627 Eluruumi üürilepingu lõpetamine ja üürile andmine – Mati Kanarik