« Tagasi

Geoloogilised uuringud Õhtu puiesteel

Tapa valla tellimusel koostab Landverk OÜ Tapa linna Õhtu puiestee rekonstrueerimise projekti. Projekteerimine puudutab lõiku Pika tänava ja Paide maantee vahel ning Tapa VPK-teenindavat Spordi tänava lõiku.

Projekteerimisega seoses teostab Rakendusgeoloogia OÜ Õhtu puiesteel vajalikud geoloogilised uuringud. Tööd toimuvad ajavahemikul 08. – 11. oktoober käesoleval aastal tööpäevade sees. Geoloogiliste uuringutega seoses võib Õhtu puiesteel ette tulla takistusi ladusaks liiklemiseks. Sellega seoses palub Tapa Vallavalitsus võimalusel vältida nimetatud ajavahemikul Õhtu puiesteel autodega liiklemist.

Ajutised liikluskorraldusvahendid paigaldab ja liikluskorralduse geoloogiliste uuringute teostamise ajal tagab Rakendusgeoloogia OÜ.

Kontaktisik Aivo Lokotar; rakendusgeoloogia@gmail.com; GSM 55 671 141