« Tagasi

Tapa vald tunnustas haridustöötajaid

 
Värskelt renoveeritud Tapa Kultuurikojas toimus kolmapäeval, 09.oktoobril, õpetajatele pühendatud tänuüritus. Vallavanem Riho Tell tänas õpetajad pühendunud töö eest ja märkis, et meie õpetajate näol on tegemist maailma tippudega. „Eestis antav haridus on üks maailma parimatest ja parimat haridust annavad meie parimad õpetajad," lausus Tell oma kõnes. 
 
Kontsert-aktusel esinesid muusikaliste numbritega Tapa Muusika- ja Kunstikooli direktori Ilmar Kaldi juhendamisel õpilaste mandoliiniansambel ja õpetajate ansambel koosseisus Martin Müller ja Ilmar Kald. Pärast tänukirjade jagamist oli lava Laikrete pereansambli päralt, kes esitasid omaloomingut ja seda eriliselt südamlikkus võtmes. Mitmete laulude tekstid oli kirjutanud meie vallas lasteaiaõpetajana töötav Kairi Kroon. Laikerete pereansambel eristub oma erakordselt andekate laste tõttu, kes muu hulgas valdavad vabalt mitut instrumenti. Läbi nende etteaste olid pea võimatu eristada, mis on vanemate poiste erialane instrument: mõlemad musitseerisid vabalt nii klaveril, basskitarril kui ka ksülofonil. 
 
Möödunud nädalal tunnustas ka Lääne-Viru Omavalitsuste Liit maakonna aasta õpetajaid ning kuulutas välja laureaadid. Tapa vallast oli nomineeritud erinevates kategooriates 12 haridustöötajat, kelle seast kuulutati laureaadiks Tapa Vene Põhikooli direktori Naima Sild (Aasta õppeasutuse juht 2019), Tapa Gümnaasiumi õpetaja Indrek Niibo (Aasta noor õpetaja 2019), Tamsalu Gümnaasiumi õpetaja Maire Tamm (Elutöö auhind 2019) ja Aasta hariduspere 2019 laureaadiks said Eevi ja Elmu Koppelmann Tapa Gümnaasiumist.
 
Tapa vallavanema tänukirja said pühendunud, innovaatilise ja hooliva töö eest Tapa valla haridusasutustes järgmised:
 
Lasteaed Vikerkaar 
Natalja Malõševa 
Jelena Rudenene 
Rita Šumljanski 
Liliana Vall 
Diana Kruuser
 
Lehtse Kool
Karin Vuntus 
Monika Läänemägi 
Leelo Jürimaa 
 
Lasteaed Krõll
Riina Tamm
Anu Põldmaa
Ene Klaasimäe
Ilme Sander
Ülle Partsioja 
Margit Pedamäe - on aastaid töötanud Tamsalu lasteaias Krõll logopeedina ja teinud tänuväärset, rasket ja vajalikku tööd hariduslike erivajadustega laste töö koordinaatorina. Lääne-Virumaa Aasta tugispetsialist 2019 nominent.
 
Jäneda Kool
Katrin Lumiste
Kadri Toomingas 
Getlin Nelke 
Ülle Oru
 
Lasteaed Pisipõnn
Anne Einberg 
Leevi Ivainen
Jekaterina Rohtla
Laire Leitsmann – tegus, alati särasilme lasteaiaõpetaja, kes väärtustab iga lapse ainulaadsust ja isikupära, toetades ning suunates laste omaalgatust, iseseisvumist läbi ettevõtlusõppe ja tarbijahariduse. Lääne-Virumaa Aasta lasteaiaõpetaja 2019 nominent.
Tea Välk - lasteaed Pisipõnn direktor, on pühendunud lasteaia ja kogu valla haridusvaldkonna arendustegevusele. Lääne-Virumaa Hariduse sõber 2019 nominent.
 
Tapa Vene Põhikool
Jana Januško
Katre Jürgenson
Jelena Loštšina
Naima Sild – Tapa Vene Põhikooli innovaatiline direktor, kooli positiivse maine kujundaja, valla hariduselu arendaja, kogukonna lõimija õppe- ja kasvatustegevuse kaudu; üle Eesti keelekümblusprogrammi metoodikate rakendaja, edendaja ja positiivse maine kujundaja. Lääne-Virumaa Aasta õppeasutuse juht 2019 laureaat.
 
Tamsalu Gümnaasium
Kerttu Urm
Maarja Hunt
Maris Uudeküll
Tiia Raudsepp 
Marika Jeeser 
Maire Tamm – on 45 aastat olnud järjepidev ja kohusetundlik matemaatika ning majandusõpetaja Tamsalu Gümnaasiumis. Õpilased on öelnud, et ta on õiglane õpetaja ning soe ja avatud inimene. Tema põhimõtteks on noorte toetamine nende võimete proovile panekul. Matemaatika õpetamisel on ta välja mõelnud erilisi vaatenurki, et aine õpilastele paremini mõistetavaks muuta. Töö tulemuseks on edukad riigieksamite tulemused, auhinnatud kohad olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel. Lääne-Virumaa Elutöö auhinna 2019 laureaat.
Maie Nõmmik ja Jaan Nõmmik - nad on staažikad, õpetajatena tegevad olnud üle 4o aasta, ja tuntud haridusvaldkonna inimesed Lääne-Virumaal. Käesoleval ajal töötavad mõlemad Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajatena ning Maie Nõmmik alates 1997. aastast samaaegselt ka Tamsalu Gümnaasiumis. Jaan Nõmmikut on iseloomustatud kui tarka, erudeeritud ja vaimukat õpetajat, kelle tunnid on huvitavad ja programmist väljapoole ulatuvad. Maie Nõmmik toimetab oma vaiksel ja märkamatul moel, innustades ja toetades õpilasi enda teadmisi proovile panema ainealastel võistlustel, olümpiaadidel jne. Tulemused on olnud väga säravad: head ja väga head tulemused riigieksamitel, olümpiaadidel, uurimistööde konkurssidel. 2019.a. Riigikohtu kaasuskonkursil jõudsid tema juhendatud õpilased Tamsalu koolist kõikide klasside arvestus esimese kolme sekka. Maie ja Jaan on Lääne-Virumaa Hariduspere auhinna 2019 nominent.
 
Tapa Gümnaasium
Indrek Niibo - pühendunud ja innovaatiline ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Tapa Gümnaasiumis. Üsna koheselt pälvis noor ja laia silmaringiga õpetaja õpilaste poolehoiu oma innovaatilise lähenemise ja "raamist välja" tundidega. Tema tunnid on aktiivsed, rikastatud mitmekesiste õppematerjalidega, mida vajadusel loob Indrek ise.  Indrekut iseloomustab tööle pühendumine, avatud mõtlemine ja soov pidevalt midagi uut kogeda. Ta ei põrka tagasi probleemide ees, vaid otsib aktiivselt lahendusi. Lääne-Virumaa Aasta noor õpetaja 2019 laureaat.
Evi Koppelmann ja Elmu Koppelmann - Lääne-Virumaa hariduspere auhinna 2019 laureaat. Nad on staažikad, pühendunud ja mitmekülgselt panustanud Tapa Gümnaasiumi ja Tapa valla hariduse, rahvakultuuri ja spordi arengusse. 
Elle Kivisoo - on suure ja avatud südamega innovaatiline klassiõpetaja. Ta on hindamatu folkloori ning pärandkultuuri säilitaja ja edasi andjana Tapa Gümnaasiumis. Lääne-Virumaa Aasta klassiõpetaja 2019 nominent. 
Maarja Suvorov - teda iseloomustab innovaatilisus, pühendumine oma tööle ja järjekindlus. Maarja on hooliv kolleeg, kelle peale saab igas olukorras ja alati kindel olla. Lääne-Virumaa Aasta põhikooli aineõpetaja 2019 nominent.
Külvi Kivisild - on väga uuendusmeelne, laiapõhjaliste teadmiste ja avatud suhtumisega aineõpetaja. Ta on edasiviiv jõud keeleõpetuse lõimijana majandus- ja ettevõtlusõppes ning andekate laste õppe organiseerijana. Lääne-Virumaa Aasta gümnaasiumiõpetaja 2019 nominent.
Madis Kivisild - on Tapa Gümnaasiumi bändide ellukutsuja ja meediaõppe populariseerija. Ta on lennukate ideede generaator ja sageli ka elluviija. Tänu Madisele on nii mõnigi Tapa gümnaasiumi lõpetaja leidnud tee meedia taustajõududesse. Lääne-Virumaa Aasta gümnaasiumiõpetaja 2019 nominent.
Helve Lees 
Katri Lehtsalu 
Riina Ring 
 
Vajangu Põhikool
Sirje Luik
 
Tapa Muusika- ja Kunstikool
Imbi Puusepp 
Kalli Kurvits 
Martin Müller
Jüri Tüli
 
Tapa valla Spordikool
Elmu Koppelmann 
Allan Vinter 
Raili Rooba 
 
Eesti laulu- ja tantsupidu ,,Minu arm" seotud kollektiivide juhid
Alina Leopard
Tiiu Tikkerber 
Priit Rusalepp 
Andres Heinapuu
Martin Trudnikov 
Kai Kivi
Merle Valting 
Tiiu Tikkerber
Jaanus Väljaots 
Sirje Sell 
Kerli Relli 
Siret Kristel 
Tiiu Mürk
Kaire Vaabel 
Marge Iho 
Ilmar Kald 
Sirje Luik 
 
Tapa valla õpetajate päeva kontsert-aktuse GALERII.
 
Foto: Stanislav Grebenjuk