« Tagasi

Tapa Vallavalituse istungi päevakorra projekt, 23.10.2019

 
1. EN 654, 655 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine - Kriste Tiisler 
2. EN 645 Hajaasustuse programmi projekti „Hanso-Tõnu talu joogivee kvaliteedi parandamine" aruande heaks kiitmine- Marko Teiva 
3. EN 646 Hajaasustuse programmi projekti „Tahti talu kanalisatsioonisüsteem rajamine" aruande heaks kiitmine- Marko Teiva 
4. EN 647 Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ja kompensatsioon määramine - Linda Kelu-Toome
5. EN 648 Puurakaevu asukoha kooskõlastamine – Mailis Alling
6. EN 649 Väikehanke „Istepinkide ja konteinerite aluste rajamine" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
7. EN 650 Riigihanke „Tapa valla teede ja tänavate talihooldus" (viitenumber 212176) osa 1 ja osa 5 tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
8. EN 651, 652 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
9. EN 653 Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm
10. VME „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord" – Jaanus Annus
11. VME „Tapa valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse 
arengukava aastateks 2019 – 2032 kinnitamine" – Andrus Freienthal