« Tagasi

Maksumaksja maksab ja pätt lõhub

Enam ei ole mõtet rääkida üksikjuhtumitest valla asulates, et rikuti haljastust või lõhuti mänguväljakut. Möödunud aasta jooksul on vallavalitsusele järjest tulnud teateid vandalismi juhtumitest. Täname siinkohal ärksaid vallakodanikke, kes pahategudest meile kohe teada annavad.

Iga tegu maksab!

Iroonilisel kombel ei lõhu avalikku ruumi mitte eluheidikud, vaid kõige sagedamalt on pahategude taga hoopis teismeeas noored või isegi lapsed. Näiteks Tapa kultuurikoja juures oleval mänguväljakul oli batuut, mida vallavalitsus parandas enne eemaldamist kolm korda. Tuli välja, et noored tassivad batuudi peale kruusa ja tihti hüpatakse selle peal ka tõukeratastega. Iga parandamine viis valla rahakotist välja 500€.

Erilist nördimust tekitab tõsiasi, et aktiivselt hakatakse hävitama neid asju, mis on kas äsja paigaldatud või istutatud. 11. oktoobril istutati Kultuurikoja naabruses murusaarekestele krookuse mugulsibulad, esmaspäeva hommikuks andis Tapa Vallahoolduse juhataja Lembit Saart teada, et tehtud töö on juba rikutud. „Mullal oli nii jalajälgi, kui ka rattajälgi, lillesibulad olid maast välja küntud," kirjeldas juhtumit vallahoolduse juhataja. Möödunul aastal vandaalitseti ka Tamsalu 100 tamme pargis vahetult pärast selle valmimist, kui lõhuti ära pargivalgustuse laternad.

Viimase poole aasta jooksul on vandalismi tagajärjel tekkinud parandustöödele kulunud ligi 10 000€. Tapa abivallavanema Andrus Freienthali sõnul pole päris täpne summa isegi teada. Ta lausus: "Kui midagi lõhutakse, siis meie jälle parandame. Pole jõudnudki konkreetset summat kokku lüüa. Lõhutakse ja rikutakse kõike: prügiurne, pargipinke, mänguväljakute atraktsioone, tänavate ja parkide laternaid, lilleklumpe, puuistikuid, liiklusmärke, infotahvleid"

Tapa vald, kasutades maksumaksja raha, püüab meid ümbritsevat elukeskkonda muuta tänapäevasemaks, ilusamaks ja turvalisemaks. Väga suurt nördimust valmistab see, et meie seas elavad nõnda käituvad inimesed. Ajendatud praegustest vandalismijuhtumitest alustas Tapa vallavalitsus kampaaniaga „Iga tegu maksab!". Kampaaniaga loodame vallakodanike tähelepanu juhtida kurvale tõsiasjale, et tekkinud on situatsioon „vald versus vandalism" ja kaugel pole enam olukord, kus võib juhtuda, et vallavalitsus ei jõua objekte nii kiirelt parandada, kui neid lõhutakse.

Kutsume üles kõiki Tapa valla elanikke hoidma ja väärtustama oma vallaruumi. Kuna on alust arvata, et paljude juhtumite taga ei ole täiskasvanud inimesed, siis palume lapsevanematel kodus rääkida antud teemal ja kasvatada oma lastest hoolivad kodanikud!