« Tagasi

Muutustest elamumajanduses

Juba käesoleva aasta alguses, 28. jaanuaril, võttis Tapa Vallavolikogu vastu määruse nr 47 „Tapa vallavara valitsemise kord", millega loodi võimalus ning pandi ühtlasi kohustus viia ühtsetele alustele Tapa vallale kuuluvate korterite haldamine. Seni toimus korterite haldamine endise Tapa valla piirkonnas Tapa Vallavalitsuse otsesel juhtimisel, kuna endise Tamsalu valla territooriumil oli korterite haldamine vastava halduslepinguga usaldatud aktsiaseltsile Tamsalu Kalor.

Samaaegselt hoogustus  aasta algusest endise Tamsalu valla territooriumil uute korteriühistute moodustamine, mis omakorda tõstatas küsimuse Tamsalu Kaloriga sõlmitud halduslepingu edasise kehtivuse vajaduse kohta. Korteriühistute moodustamisega kasvasid valla kulud korterite remondi-ja halduskulude katteks suuremaks kui saadavad üüritasud.

Eeltoodut arvestades otsustas Tapa Vallavalitsus lõpetada 30. juunist käesoleval aastal Tamsalu Vallavalitsuse ja Tamsalu Kalor AS vahel 09.03.2011 sõlmitud „Tamsalu valla munitsipaalomandis korterite haldamise lepingu" ning anda alates esimesest juulist Tapa vallale kuuluvate eluruumide valitsemise üle vallavalitsuse hallatavale asutusele Tapa Vallahooldus. Koos muudatustega haldussüsteemis kerkis paratamatult üles üürihindade küsimus.

Kuni elamumajanduse muudatuste elluviimiseni rakendati üüri piirmäärasid, mis olid kehtestatud Tamsalu Vallavolikogu poolt 2011. aastal ning Tapa Vallavalitsuse poolt 2015. aastal. Seega hea mitu aastat tagasi.

Kõiki tegureid kaaludes otsustas Tapa Vallavalitsus alates 2020. aasta 01. jaanuarist muuta kehtivaid üüritasusid lähtudes üürihinna kehtestamisel korterite erinevustest eelkõige kütteviisi osas, võttes 18. septembril 2019 vastu määruse uute eluruumide üüri suuruse kehtestamise kohta.

Määruse kohaselt on tsentraalse keskkütte, veevarustuse ja kanalisatsiooniga korterites ühe ruutmeetri kohta üüri suuruseks 1,10 eurot. Tsentraalse kekkütteta korterites, kus on olemas veevarustus ja kanalisatsioon, 0,90 eurot. Korterites kus puudub tsentraalne keskküte ja kanalisatsioon kuid on olemas veevarustus, on üüri suuruseks 0,80 eurot ja tsentraalse keskkütteta ning ilma veevarustuse ja kanalisatsioonita korterites 0,65 eurot ühe ruutmeetri kohta.

Konkreetse korteri seisukorrast lähtudes on Tapa Vallavalitsusel samas õigus vähendada üüri suurust kuni 20%-i.